Çfar mund të bëjmë për ju?

Formatim +
Instalim SO


Formatim Instalim i Sistemit Operativ.
30 ditë mbështetje teknike lidhur me procedurat e ndjekura!


Bëni rezervimin tuaj

Optimizimi i sistemit operativ dhe programet e instaluara


Padyshim, në shpejtësinë e sistemit operativ tek një paisje ndikon hardueri i tijë (pjesët fizike) duke përfshirë procesorin, pllakën amë (Motherboard), RAM memorien, etj, ku po ashtu duhet pasur parasysh edhe kapacitet e tyre, llojet e tyre, brendet, etj.
Por çfar ndodh në rast se paisja juaj është i një rangut mesatar dhe ju nuk keni mundësi ose nuk dëshironi të investoni në të, dhe dëshironi të përshpejtoni punën e SO në paisje?
Ne kemi një zgjidhje për ju!


Bëni rezervimin tuaj

Ruajtje e të dhënave nga një paisje që nuk ndizet


Ups, paisja juaj nuk ndizet më?!! Ndoshta ky është një problem me SO, apo ndoshta pjesët fizike të paisjes kanë probleme. Nëse keni fotografi të rëndësishme të bllokuara brenda paisjes tuaj ky rast do t'ju ndihmojë.


Bëni rezervimin tuaj

Asemblimi i një PC


Një PC është një lloj modular i kompjuterit që mund të formohet duke përdorur përbëres fizik të prodhuar nga prodhues të ndryshëm.
Kjo ju lejon të keni një kompjuter të ndërtuar me porosi që përputhet me nevojat tuaja specifike.


Bëni rezervimin tuaj

Instalimi i paisjeve të brendëshme


CPU (Njësija e përpunimit qëndror) / Cooler (Ftohës) / Motherboard (Bordi Amë) / RAM (Kujtesa kryesore e përkohshme) / HDD ose SSD (Memorizues Magnetik (shpesh ferro-magnetik) i arkivave kompjuterike) / Video Card (Karta grafike) / Power Supply (Blloku i ushqimit) / Drive Optical Disk (Dhoma e leximit të disqeve)


Bëni rezervimin tuaj

Shërbime Bazike


Nëse është e mundur, ne do të përpiqemi për të rregulluar disa probleme të thjeshta në vend në rast se është mundësia.


Bëni rezervimin tuaj

Pastrime të sistemit nga Viruset


Pastrojmë pasijen tuaj nga viruse duke ruajtur të dhënat jetësore.


Bëni rezervimin tuaj

Konfigurim i routerave wireless


Kudo që të ndodhen.


Bëni rezervimin tuaj

Çmontim, diagnostikim, montim i një PC portativeBëni rezervimin tuaj

Instalimi i programeve bazë


Antivirus
Vlc Media Player
Image Burner
Web Browser
MS Office / Open Office
PDF Reader
7 Zip
...


Bëni rezervimin tuaj

Instalimi dhe konfigurimi i nje sistemi central komunikmi


Një IP PBX ose VOIP zëvendëson një PBX apo sistemin telefonik tradicional dhe i jep punonjësve një numër (extension) me aftësinë për të folur në konferencë, transferim, dhe për të bashkëvepruar me kolegët e tjerë. Të gjitha thirrjet janë dërguar me anë të paketave të dhënave nëpërmjet një rrjeti të të dhënave në vend të rrjetit telefonik tradicional. Me përdorimin e një portë VOIP, ju mund të lidhni linja ekzistuese telefonike për të IP PBX dhe të bërë dhe marrë thirrje telefonike nëpërmjet një linje të rregullt PSTN


Bëni rezervimin tuaj